प्रवेश

Provisional list class I, II, III - 2015

Registration Class I, II, III - 2015

कक्षा 11वीं (वाणिज्य) प्रवेश सूची -:

ADMISSION LIST CLASS – XI (COMMERCE STREAM) SESSION 2014-15

IST LIST

S.N.

STUDENT’S NAME

CGPA IN CLASS -X

RELAXATION FOR SC/ST/OTHER CAT.

TOTAL CGPA INCLUDING RELAXATION

Remark

1.

SURAJ KUMAR SONOWAL

10

-

10

 

2.

SHREYA JAIN

10

-

10

 

3.

JITENDRA GOUTAM

8.6

0.4

9.0

 

4.

AISHWARYA SHRIVASTAVA

8.6

-

8.6

 

5.

ARSHIYA SHARMA

8.4

-

8.4

 

6.

ANJALI JOSHI

8.2

-

8.2

 

7

RITU KUSHWAH

8.2

-

8.2

 

8.

CHITRAKSHI SHRIVASTAVA

8.0

-

8.0

 

9.

PRIYANKA TOMER

8.0

-

8.0

 

10.

PAYAL RAJPUT

7.8

-

7.8

 

11.

NAMRATA BHADOURIYA

7.8

-

7.8

 

12.

RACHNA BARAIYA

7.4

0.4

7.8

 

13.

DEEPIKA DAS

7.4

0.4

7.8

 

14.

RAKHI KUMARI

7.6

-

7.6

 

15.

RAHIL SIDDIQUI

7.2

-

7.2

 

16.

RUCHI KAURAV

7.0

-

7.0

 

17.

SANYAM PRADHAN

7.0

-

7.0

 

18.

RAGHWENDRA SINGH

7.0

-

7.0

 

19.

ALPANA RANI

6.6

0.4

7.0

 

20.

KUMARI ANUPRIYA

6.8

-

6.8

 

21.

NAVDARSHAN SINGH RANAWAT

6.8

-

6.8

 

22

ANIL SINGH

6.8

-

6.8

TC

23.

HARSHITA OJHA

6.6

-

6.6

 

24.

EKTA BADOURIYA

6.6

-

6.6

 

25.

HIMANI BHARTI

6.2

0.4

6.6

 

26.

T.ADITYA

6.4

-

6.4

 

27.

PRAGATI THAPAK

6.4

-

6.4

 

28.

MONIKA KUMARI

6.0

0.4

6.4

 

29.

HARSH AHIRWAR

6.0

0.4

6.4

 

30

GUNJAN BHATI

6.4

-

6.4

 

31.

VISHAL AGRAWAL

6.2

-

6.2

 

32.

AYUSHI SHARMA

6.2

-

6.2

 

33.

VISHAL RAJ SHARMA

6.2

-

6.2

 

34.

SUHEL SIDDIQUI

6.2

-

6.2

TC

35.

ADITI NAITHANI

6.2

-

6.2

 

36.

ANIRUDDHA SINGH KAURAV

6.0

-

6.0

 

37.

PIYUSH YADAV

6.0

-

6.0

 

38.

ROHIT SINGH MOURI

6.0

-

6.0

 

39.

SUMIT SHAKYA

5.6

0.4

6.0

 

40.

RAM BHADOURIYA

5.8

-

5.8

 

41.

HIMANSHU KHALATE

5.8

-

5.8

 

42.

PRADEEP SINGH RANA

5.8

-

5.8

 

43.

SHER SINGH

5.4

0.4

5.8

 

44.

PRACHI DEVI JAMOR

5.4

0.4

5.8

 

45.

SAIF KHAN

5.6

-

5.6

 

46.

SUMAN KUMARI

5.4

-

5.4

 

47.

HAKIM SINGH

5.4

-

5.4

 

48.

SHAKSHI JADON

5.2

-

5.2

 

49.

KAPIL JINDAL

5.2

-

5.2

 

50.

SAURAV

5.2

-

5.2

 

51.

AMIT SINGH KUSHWAH

5.2

-

5.2

 

52.

DAMINI PRABHAKAR

4.8

0.4

5.2

 

53.

NANAK KOHLI

5.0

-

5.0

 

54.

GAURAV KUMAR

5.0

-

5.0